Nederlands leren is weer leuk!

Nederlands onder de zon is lesmateriaal Nederlands voor kinderen op de Nederlands-Caribische eilanden.

Het materiaal voor het primair onderwijs (modules 1 en 2) is ontwikkeld voor Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba. Module 3 voor het voortgezet onderwijs is geschikt voor zowel de Bovenwindse als de Benedenwindse eilanden.

Nederlands onder de zon maakt gebruik van de Nederlands als vreemde taal didactiek. Deze activerende didactiek is bedoeld voor leerlingen die in hun leefomgeving weinig of niet met het Nederlands in aanraking komen.
Lees meer over het lesmateriaal.